Rozmowy z Ojcem Krąpcem
-+

Ojciec Krąpiec

kliknijKliknij wybrany utwór aby odsłuchać

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Antropologia część 1 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – ANTROPOLOGIA

01 Fakt ludzki widziany od wewwnątrz i od zewnątrz.mp3
02 Ja samodzielnie istniejące.mp3
03 Dusza ludzka.mp3
04 Sposób poznania ludzkiej duszy.mp3
05 Materializm spirytualizm (psychologizm).mp3
06 Dodatek.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Antropologia część 2 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – ANTROPOLOGIA

01 Ludzkie poznanie.mp3
02 Poznanie istnienia.mp3
03 Poznanie a myślenie.mp3
04 Ludzkie działanie.mp3
05 Dramat natury i osoby.mp3
06 Wolność (determinizm indeterminizm).mp3
07 Wola – Prawo naturalne.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Antropologia część 3 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – ANTROPOLOGIA

01 Osoba.mp3
02 Osoba polemika spoleczeństwo.mp3
03 Dobro wspólne.mp3
04 Rozumienie śmierci.mp3
05 Zrozumienie.mp3
06 Poznanie.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Etyka część 1 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – ETYKA

01 Moralność sposób bycia człowiekiem.mp3
02 Hierarchia dobra.mp3
03 Środki i cele.mp3
04 Szczęście.mp3
05 Decyzja.mp3
06 Zło i dobro moralne.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Etyka część 2 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – ETYKA

01 Sumienie i Bóg.mp3
02 Usprawnienie moralnego działania cnoty.mp3
03 Cnoty kardynalne.mp3
04 Roztropność – sprawiedliwość – męstwo – umiarkowanie.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Etyka część 3 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – ETYKA

01 Prawo naturalne – czyń dobro.mp3
02 Etyka ogólnoludzka.mp3
03 Rola chrześcijaństwa – ujaśnienie celu życia ludzkiego – wzory i prawo – łaska.mp3
04 Pęknięcie w rozumieniu moralności – Protestantyzm – kantyzm – kłopoty z wartością.mp3
05 Byt moralny i decyzja.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Filozofia polityki część 1 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – FILOZOFIA POLITYKI

01 Polityka w tradycji klasycznej i polskiej.mp3
02 Polityka jako sztuka (Machiavelli).mp3
03 Polityka jako roztropna rywalizacja wspólnego dobra (Arystoteles).mp3
04 Co to jest dobro wspólne – Suwerenność osoby – Społeczeństwo natura czy konwencja – Rodzina.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Filozofia polityki część 2 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – FILOZOFIA POLITYKI

01 Odpowiedzialność polityka.mp3
02 Naród.mp3
03 Państwo.mp3
04 Prawo naturalne a prawo stanowione – Pozytywizm prawny – Prawa człowieka.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Filozofia polityki część 3 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – FILOZOFIA POLITYKI

01 Zagrożenie praw człowieka – Typ cywilizacji – Ideologia – Koncepcja nauki.mp3
02 Praca.mp3
03 Cywilizacja miłości.mp3
04 Własność.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Filozofia prawa część 1 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – FILOZOFIA PRAWA

01 Prawo jako fakt bytowy.mp3
02 Historia refleksji nad prawem.mp3
03 Determinizm a prawo.mp3
04 Prawo w świetle rozumu i wolności.mp3
05 Natura prawa ludzkiego.mp3
06 Od subiektywizmu do liberalizmu – Rozum praktyczny.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Filozofia prawa część 2 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – FILOZOFIA PRAWA

01 Dlaczego prawo obowiązuje -.mp3
02 Rozumienie człowieka u podstaw.mp3
03 Rozumienie człowieka u podstaw rozumienia prawa.mp3
04 Czynić dobro.mp3
05 Prawo odwieczne.mp3
06 Sumienie a prawo naturalne.mp3
07 Prawo stanowione a prawo naturalne – Prawo naturalne a prawo moralne – Prawo u Kanta.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Filozofia prawa część 3 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – FILOZOFIA PRAWA

01 Nakazy naturalne.mp3
02 Czy prawa można nie słuchać -.mp3
03 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.mp3
04 Dekalog a Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.mp3
05 Deklaracja a cywilizacje.mp3
06 Prawo cywilizacyjne a moralność.mp3
07 Umoralnienie prawa.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Filozofia sztuki część 2 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – FILOZOFIA SZTUKI

01 Czym jest piękno – harmonia – forma – racjonalizm.mp3
02 Filozoficzne zródła kryzysu refleksji nad sztuką i pięknem – od Kartezjusza do Baumgartena.mp3
03 Estetyka Kanta.mp3
04 Estetyka idealistów niemieckich.mp3
05 Geneza modernizmu.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Filozofia sztuki część 1 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – FILOZOFIA SZTUKI

01 Klasyczna koncepcja sztuki – recta ratio factibilium naśladowanie natury – uzupelnianie braków.mp3
02 Podział sztuki.mp3
03 Sztuki wolne.mp3
04 Sztuki mechaniczne.mp3
05 Sztuki piękne.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Filozofia sztuki część 3 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – FILOZOFIA SZTUKI

01 Zródła kryzysu sztuki.mp3
02 Antysztuka.mp3
03 Od mimesis do katharsis – Prawda a sztuka – Sztuka amoralność – Piękno transcendentalne a wartości estetyczne – Humanistyka i sztuka.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/MATERIAŁY POMOCNICZE

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Meatafizyka część 2 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – METAFIZYKA

01 Byt a prawda.mp3
02 Byt a dobro.mp3
03 Problematyka zła.mp3
04 Byt a piękno.mp3
05 Problematyka wartości.mp3
06 Wartość.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Metafizyka część 1 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – METAFIZYKA

01 Wprowadzenie.mp3
02 Z historii metafizyki.mp3
03 Transcendentalia.mp3
04 Byt a rzecz.mp3
05 Byt a jedność.mp3
06 Byt a odrębność.mp3
07 Jedność Bytu.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Metafizyka cześć 3 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – METAFIZYKA

01 Struktura bytu.mp3
02 Złożenie substancja i przypadłość.mp3
03 Problematyka osoby.mp3
04 Problematyka relacji.mp3
05 Złożenie materia i forma. Istnienie. Akt i mnożność. Przyczyny bytu. Anologia metafizyczna.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Teoria poznania część 1 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – TEORIA POZNANIA

01 Początki teorii poznania – starożytność grecka – średniowiecze.mp3
02 Zródła problematyki teoriopoznawczej – fakty błędu i rozbieżności rezultatów poznawczych.mp3
03 Zagadnienie punktu wyjścia – poznanie spontaniczne -czy zreflektowane – Rola w poznaniu rzeczywistości – funcje semiotyczne języka.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Teoria poznania część 2 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM – TEORIA POZNANIA

01 Nurt epistemiczny filozofii nowożytnej i współczesnej – skrajny racjonalizm – tradycja kartezjańska i tzw. modernizm epistemologiczny.mp3
02 Metafizyka poznania – Afirmacja istnienia podstawą realizmu poznania.mp3
03 Zasady bytu tożsamości – Niesprzeczności – Racja dostateczna – Podstawa racjonalności poznania.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Wprowadzenie Do Filozofii część 2 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM

01 Klucz rozumienia historii filozofii.mp3
02 Wizja człowieka w Szkole Lubelskiej.mp3
03 Zagrożenia w spojrzeniu na człowieka.mp3
04 Człowiek od zewnątrz.mp3
05 Ja – fakt ludzki od wewnątrz.mp3
06 Wokół interpretacji faktu ludzkiego.mp3
07 Dusza – zródło poznania.mp3
08 Poznanie i miłość.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Wprowadzenie Do Filozofii część 1 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM

01 Poznanie Filozoficzne.mp3
02 Po Co Filozofia-.mp3
03 Rzeczywistość.mp3
04 Metoda Folozofii.mp3
05 Dlaczego Nie Mitologia-.mp3
06 Co To Jest Istnienie -.mp3
07 Myśl A Istnienie.mp3
08 Relacje.mp3
09 Kategorie.mp3
10 Przyczyny.mp3
11 Znaczenie Historii Filozofii.mp3

ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM/Wprowadzenie Do Filozofii część 3 – ROZMOWY Z OJCEM KRĄPCEM

01 Prawo (Lex-ius).mp3
02 Wyjątkowość moralności chrześcijańskiej.mp3
03 Natura i kultura.mp3
04 Sztuka.mp3
05 Fakt i formy religii.mp3
06 Rozum.mp3
07 Miłość.mp3
08 Decyzja i człowiek jako byt ku śmierci oraz rozum a fundamentalne sfery kultury.mp3