Męka
-+

Pojednanie Całego świata: Męka, Zmartwychwstanie, Śmierć