Prawda (Antropologiczna) Dzisiaj
-+

Dobro Odpowiedzialność Służyć Prawdzie