Śmierć
-+

Pojednanie Całego świata: Męka, Zmartwychwstanie, Śmierć.
Grzech