Świat
-+

Fałsz Media Człowiek

Świat 1225 – Światło (Historia 3 etapy: StworzenieGrzechOdkupienie)