Inne
-+

“Nie lękajcie się. Bóg jest miłością ” Jan Paweł II