Stowarzyszenie
-+

BŁ JAN PAWEŁ II

… słowo “Solidarność” określa istotę więzów, które powinny łączyć ludzkie wspólnoty. Wskazuje kierunek drogi ku przyszłości Polski i świata. Wyzwala walkę. Tak mówił niegdyś Jan Paweł II. Jednak “nie jest to walka przeciw drugiemu (…) jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego.

 

/Homilia ks. abp. Sławoj Leszek Głódź – Arcybiskup Metropolita Gdański (2011/09/18) wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasnej Górze/